Финалът на сезон 3 на „За цялото човечество“ беше объркана грешка

*Гласът на Тайра Банкс* „ВСИЧКИ ТЕБЕХА ЗА ТЕБ!“