Кели Рипа се предлага като гол модел на шокирания състезател от „Generation Gap“.

'Винаги съм мечтал да бъда гол модел', каза Рипа, пошегувайки се, 'Само за да унижа възрастните си деца.'