Предавайте поточно или пропуснете: „V/H/S/99“ на Shudder, по-малко страшно-повече-забавно представяне за антологичната поредица Horror-Shorts

Пет къси панталони, в които хората, предимно глупаци, получават повече, отколкото са очаквали.

Предавайте поточно или пропуснете: „V/H/S/99“ на Shudder, по-малко страшно-повече-забавно представяне за антологичната поредица Horror-Shorts

Пет къси панталони, в които хората, предимно глупаци, получават повече, отколкото са очаквали.