Предавайте поточно или пропуснете: „Faking It: Michael Jackson“ в Discovery+, където експерти търсят истини в това, което MJ не казва

Преструвайки се: Майкъл Джексън прилага прозренията на експерти по реч, поведение и невербална комуникация към истините, които MJ може да е издал.