Предайте го или го пропуснете: „Ехо“ в Netflix, където еднояйчни близнаци редовно сменят живота си – докато един от тях изчезне

Мишел Монаган играе еднояйчни близначки, които постоянно сменят живота си. Мат Бомър също участва в този ограничен сериал.