Ще има ли друг филм „365 дни“? Какво знаем за продължението на „Следващите 365 дни“.

Това наистина ли е краят на историята на Масимо и Лора?

Краят на „Следващите 365 дни“, обяснение: Лора избира ли Масимо или Начо?

Объркан ли си от този край? Това може да е целта.