Кой играе Laena Velaryon в „Къщата на дракона?“

Ето какво знаем за всички  три  актриси, които играят Лаена Веларион в  Къщата на дракона.